Sidelaster

En sidelaster af- og pålæsser containeren med bilens egen påmonterede besima. Aflæsning af container sker kun til venstre i kørselsretningen og containeren kan kun sættes umiddelbart ved siden af bilen. Ved bestilling af transport med sidelaster anbefales derfor vores kunder at oplyse, hvilken vej containerdørene skal vende på laddet, mod førerhuset eller bagud. Denne oplysning er vigtig for at undgå eventuel vending af container, da dette er dyrt med sidelaster. Sidelaster er ikke så fleksibel som kranvogn, da den kræver mere plads til af- og pålæsning. I mange tilfælde er det dog en billigere transportløsning, især ved kørsel af tungt lastede containere.