Handelsbetingelser

Forsikring –  Contrans har speditøransvarsforsikring. Speditøransvarsforsikringen er tegnet i Tryg under policenummer 620-4.019.106. Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godt til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er vores samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod os forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10).

Ansvar for læsning/losning – ansvar for læsning og losning er altid transportkøbers.

Vægtgrænser – vi overholder den til en hver tid gældende lovgivning. Hvis der er spørgsmål eller tvivl forud for en transport, venligst kontakt os for nærmere information.

Indlevering af tomme containere:

  • Liveloading- containeren bliver senest indleveret 2 hverdage efter tømning (eksempel: containeren leveres/tømmes mandag og indleveres senest onsdag)
  • Afstilling- containeren bliver senest indleveret 2 hverdage efter klarmelding (eksempel: containeren klarmeldes mandag og indleveres senest onsdag).
  • Byttesystem- containeren bliver senest indleveret den første hverdag efter den pågældende kunde har fået en ny container (eksempel: containeren leveres mandag og bytte containeren indleveres senest tirsdag).

Forsinkelser – vi informerer altid om forsinkelser og tager ikke ansvaret for udgifter, som opstår hos vores kunder i forbindelse med disse.

Containercheck – ved udlevering af containere foretager vores chauffører et visuelt check af containeren. Vi tager ikke ansvaret for efterfølgende afviste containere.

Detention – faktura og underbilag skal sendes samlet til os senest 2 måneder efter transportens afslutning. I modsat fald bortfalder vores ansvar.

Told – Contrans har ansvar for at følge toldinstruktionen fra kunderne. Korrekt og fyldestgørende told information skal være os i hænde senest 72 timer før leveringstidspunkt for import containere.

I forbindelse med toldkontroller og/eller fejl i fortoldning og angivelser afregnes ventetid fra første minut.